فرهنگی و هنری  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         علمی  
 
 
 
🌟به دانش آموزان پرتلاش ماهوری تبریک می گوییم و موفقیت روز افزون ایشان را از خداوند منان خواستاریم
 
المپياد 1400
 
 
 
 
 
 
 
                                        ورزشی  
 
 
 
 
 
 
 
                        مسابقات کشوری